På Axevalla Hästklinik utför vi gedigna kliniska undersökningar, utredningar och behandlingar. Vi jobbar problem-orienterat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår arbetsfilosofi är att använda de utredningssteg som behövs för att ställa en diagnos och därmed komma fram till en behandlingsplan.

Hos oss görs inga utredningar och behandlingar i onödan. Alla undersökningar, utredningar och behandlingar görs i ett nära samarbete med dig som hästägare och Du får alltid tydlig prisinformation om så önskas.

Nedan kan Du läsa om de vanligaste tjänsterna och undersökningarna som erbjuds på Axevalla Hästklinik. Även andra behandlingar som ej är listade nedtill kan utföras som exempelvis vaccinationer eller rådgivning. Akuta fall så som foderstrupsförstoppning, kolik eller fång tas givetvis in i mån av tid, annars hjälper vi Er vidare. Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor eller funderingar kring våra tjänster eller hur vi kan hjälpa Dig och Din häst. Vi kan även erbjuda er hembesök.

Tamás Tóth
7
Shockwave
munhåleundersökning

Glöm inte ta med hästpasset när du besöker oss!

Vi följer Sveriges Veterinärförbunds rekommenderande riktlinjer för besiktning av hästar samt använder alltid vi det rekommenderade besiktningsintyget. Besiktning kan kombineras med besiktningsröntgen och du kommer i sådant fall att få ett separat röntgenutlåtande utöver besiktningsintyget.

Kom ihåg att ta med hästpasset eftersom identitetskontroll alltid måste göras samt noteras i passet.

 

Det finns möjlighet att boka in hembesök via oss på Axevalla Hästklinik. Vi kan utföra de allra flesta typer av undersökningar och utredningar hemma hos våra djurägare. Vi har utrustning för att göra en komplett hältutredning med både bedövning och behandlingar, röntgen och ultraljud. Vi kan även göra endoskopi (undersöka luftvägar), utföra besiktningar och kolla tänder via munhåleundersökning. På vinterhalvåret får man dock ha väder och kyla i åtanke vilket kan begränsa kvalitén på vissa undersökningar utanför kliniken.

Vanligen önskar vi att ni bor inom ca 30min från kliniken, men vi kör även regelbundet varje vecka söderut mot Vårgårda. Om du är intresserad av att boka hembesök så önskar vi att ni ringer till oss på kliniken så tittar vi närmre på om det är möjligt för oss att åka ut till er. Har ni några speciella önskemål om vad vi kan hjälpa er med, var inte rädd för att fråga! Ni når oss på 0511- 71 31 40.

 

I samband med en halskoll kan sjukdomar som t ex struppipning, struplocks-entrapment, gomsegelsproblem, halsinflammation eller bronkit diagnostiseras. För dessa sjukdomar finns en rad olika medicinska och kirurgiska behandlingsmöjligheter.

På Axevalla Hästklinik har vi möjlighet att genomföra samtliga kirurgiska och medicinska behandlingar.

Vi har även möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar – så kallad videolaryngoskopi  där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm. Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna. Många av dessa tillstånd kan sedan behandlas med hjälp av laserkirurgiska halsingrepp på stående häst.

 

På kliniken har vi möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar för vagn eller under ryttare – så kallad videolaryngoskopi där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm.

Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna. Många av dessa tillstånd kan sedan behandlas med hjälp av laserkirurgiska halsingrepp på stående häst. I andra fall krävs mer omfattande halskirurgi. Vi utför alla former av halskirurgi. Du får som alltid noggrann information om prognos och behandlingsmöjligheter.

 

Vi kan även utföra laserkirurgisk behandling av en rad olika prestationssänkande sjukdomar i de övre luftvägarna (svalget, halsen). Laserkirurgi behandlar man främst sjukdomar som t.ex. struppipning, felläge av mjuka gommen, struplocks-entrapment, cysta under struplocket mm. Dessa ingrepp utförs på stående häst via ett endoskop.

Laserkirurgi används också för avlägsnande av nybildningar i huden som t.ex. inkar. Fördelen med laserkirurgiskt avlägsnande är minskad återfallsrisk beträffande framförallt inkar. Ingreppen kan utföras på antingen stående eller sövd häst beroende på hudnybildningens lokalisation. Beroende på nybildningens storlek och lokalisation kan det laserkirurgiska operationssåret lämnas öppet för läkning vilken i sådant fall tar runt 4-6 veckor. I andra fall där suturering är möjlig ska hudstygnen tas efter 2-3 veckor avhängigt av var på kroppen hudnybildningen var lokaliserad. Tveka inte att rådfråga oss om du är osäker.

En hälsokoll av din häst innefattar blodprov, klinisk undersökning av benen, halsen och ryggen och auskultation av hjärta och lungor samt rörelsekontroll inklusive böjprov och longering.

Syfte är att identifiera ev. problem som t ex lindriga hältor eller påverkningar av det allmänna hälsotillståndet. Mot bakgrund av hälsokollen kommer vi att ge dig råd angående din hästs fortsatta träning. I de fall där ett problem upptäckts i samband med hälsokollen kan ytterligare utredning komma att behövas.

 

Hältor och rörelsestörningar samt olika ryggproblem är vanligt förekommande hos alla typer av hästar. Hos oss får din häst alltid en grundlig och systematisk undersökning.

Hästkliniken är utrustad med den senaste versionen av direktdigital-röntgen med trådlös bildöverföring samt ultraljud. Vi använder ett problem-orienterat arbetssätt vilket innebär att vi använder de utredningssteg som behövs för att komma fram till hästens problem (diagnos).

När diagnosen är ställd får du som hästägare alltid tydlig information om behandlingsalternativ och prognos. Vi erbjuder samtliga medicinska och kirurgiska behandlingar inom hästortopedin.

På Axevalla Hästklinik tar vi emot hästar för operation dagtid. Efter ombyggnationen har vi tillgång till en nyinredd operationssal samt två madrasserade uppvakningsboxar. Dessutom har vi satsat på kirurgisk utrustning i toppklass.

Ansvarig hästkirurg är Veterinär Tamás Tóth innehar specialistkompetens i hästens sjukdomar och Europaspecialistkompetens i hästkirurgi (Dipl. ECVS). Tamás har många års erfarenhet av all kirurgi på häst och har under en lång tid arbetat på flera stora djursjukhus och hästkliniker i Sverige. Han har även forskat inom sårläkning.

 • Titthålskirurgi (artroskopi)
 • Laserkirurgi
 • Halsoperationer
 • Klapphingst-operationer
 • Kastrationer
 • Ryggoperationer
 • Äggstocksoperationer
 • Griffelbensfraktur-operationer
 • Operation för bockhov/x-benthet
 • Frakturkirurgi
 • Sårrevidering och borttagning av inkar
 • Allmän kirurgi

Du får alltid tydlig prisinformation om så önskas, kontakta i så fall oss per telefon.

 

På hästkliniken har vi tillgång till den nyaste utrustning för analys av blodprover.

Vi kan utföra vanlig hematologi (vita och röda blodkroppar, blodplättar etc.) samt mäta muskelenzymer, lever- och njurvärden, totalprotein, mineralstatus, fibrinogen mm.

Mer avancerade prover som vi inte kan analysera på Axevalla skickas till laboratoriet på djursjukhuset i Slöinge.

 

Nedsatt prestationsförmåga hos hästar kan ha många olika orsaker. Det rör sig oftast om sjukdomar i luftvägarna, hjärtat, muskulaturen eller rörelseapparaten.

På Axevalla Hästklinik har vi möjlighet att göra riktade prestationsutredningar. Vi förfogar över all nödvändig utrustning för detta.

Utredningen kan vid behov omfatta hältundersökning, endoskopi, videolaryngoskopi, EKG, muskelenzym-analys mm. Syftet är att komma fram till hästens grundproblem och ta fram en behandlingsplan.

 

På kliniken har vi en EKG-apparat för diagnostik av hjärtproblem. Undersökningen syftar till att identifiera olika sjukdomstillstånd i hjärtat som kan leda till reducerad prestationsförmåga. En hos framförallt travhästar inte helt ovanlig hjärtsjukdom är förmaksflimmer. Har din häst drabbats av förmaksflimmer erbjuder vi medicinsk behandling i syfte att konvertera till normal hjärtrytm och –funktion.

Har din häst ett behov av regenerativa behandlingar av led-, ligament- och senskador så kan vi hjälpa dig med det.

Det rör sig om IRAP-behandlingar respektive PRP-behandlingar. IRAP som står för Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein används huvudsakligen för behandling av ledinflammationer som inte svarat på traditionell ledbehandling med t ex ett kortisonpreparat eller tuppkam. Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och som påverkar ledbrosket negativt. IRAP-behandlingen syftar till att stoppa interleukin-1:s skadliga verkan i leden.

Ämnet som stoppar interleukin-1 utvinns från hästens eget blod. Först tas ett blodprov med hjälp av en särskild 50ml-spruta. Blodprovet inkuberas sedan i ett dygn varefter det centrifugeras och plasman utskiljs. Plasman som innehåller det ämne som stoppar interleukin-1 används därefter för ledbehandling. Oftast behandlas leden 3-5 gånger med ca 1 veckas intervall. Det ursprungliga blodprovet räcker för samtliga behandlingar.

PRP som står för Platelet-Rich Plasma används för behandling av sen- och ligamentskador där man vill snabba på läkningsprocessen genom injektion i det skadade området av läkningsfrämjande ämnen. Dessa ämnen utvinns från hästens eget blod. Blodet behandlas i syfte att uppkoncentrera och ”aktivera” blodplättarna som innehåller en stor mängd av olika ämnen som inverkar gynnsamt på läkningsprocessen. Själva tillverkningen går relativt snabbt. Från blodtagning till injektion i den skadade senan eller det skadade ligamentet går det oftast under en halvtimme.

Ryggproblem i olika former och grader förekommer relativt ofta hos hästar av alla raser. Det kan röra sig om allt från muskelspänningar till följd av en hälta (där hältan är grundproblemet) till egentliga ryggproblem med t ex intilliggande tornutskott, förslitningsskador i fasettlederna till kotpelarna eller inflammation i SI-lederna.

Hos oss får din häst alltid en grundlig och systematisk undersökning med syftet att komma fram till grundproblemet. När grundproblemet har hittats får du som hästägare tydlig information om behandlingsmöjligheterna. Det kan röra sig om behandling av en hälta i de fall där hältan är grundproblemet (och ryggproblemet enbart är muskelspänningar).

I andra fall där ett egentligt ryggproblem föreligger kan medicinsk behandling (rygginjektioner, SI-ledinjektioner) eller ryggkirurgi komma på tal. Ryggkirurgi utförs röntgen-guidat på stående häst i lokalbedövning via små hudsnitt.

 

På Axevalla Hästklinik förfogar vi över toppmodern röntgen- och ultraljudsutrustning.

Vi har direktdigitalröntgen med trådlös bildöverföring till dator och granskningsstation. På så sätt har vi de bästa förutsättningarna för diagnostik av alla former för ortopediska problem i form av skelettskador, ledproblem, ryggsjukdomar, sen- och ligamentskador mm.

Vi har även en bärbar röntgen som vi kan ha på våra ambulanta besök (gårdsbesök), om det skulle vara så att vi är hemma hos djurägare och utför en hältutredning finns det alltså möjlighet att komplettera hältutredningen med röntgen. Det kan också vara så om du har en akut halt häst och misstänker fraktur så kan det vara en fördel att röntga hästen hemma och därmed inte behöver transportera hästen i det akuta läget.

 

Vi erbjuder även stötvågsbehandling (shockwave, ESWT) av muskuloskeletala skador som t.ex. senskador, ligamentskador, infästningsskador, muskelsträckningar, ryggömhet m.m.

Metoden bygger på ljudvågor med ett givet tryck och frekvens som stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad genom ökad produktion av specifika ämnen som främjar läkningsprocessen. Dessutom har metoden smärtlindrande effekt. Även om det saknas strikt vetenskaplig evidens för metodens effekt, är det vår uppfattning att stötvågsbehandling i många fall kan ge en förbättrad läkningsprocess i samband med en rad olika skador hos häst.

 

På hästkliniken erbjuder vi gedigen och klassisk tandvård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt i tråd med internationella riktlinjer. Till grund ligger alltid en grundlig munhåleundersökning där tänderna, bettfunktionen, käklederna och tuggmuskulaturen bedöms.

Vi har all utrustning som behövs för hästtandvård inkl. vattenkyld slipmaskin och tandborr. Vi jobbar problemorienterat med syftet att identifiera, lösa och förebygga tandproblem samt underlätta den dagliga träningen och förbättra prestationen.

För att underlätta för dig som hästägare har vi tagit fram ett förmånligt tandvårdspaket till fast pris.