Tamás Toth, kirurg vid stordjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), SLU.

Tamás Toth, surgeon at the Large Animal Clinic of the University Animal Hospital at Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).

Veterinär Tamás Tóth innehar specialistkompetens i hästens sjukdomar och Europaspecialistkompetens i hästkirurgi (Dipl. ECVS). Tamás tog veterinärexamen år 1998 och har många års erfarenhet av all kirurgi på häst och har under en lång tid arbetat på flera stora djursjukhus och hästkliniker i Sverige. Han har även forskat inom sårläkning och några av hans främsta intresseområden är arthroskopi, laparoskopi, kolik och frakturkirurgi samt ingrepp i övre luftvägar. Tamás kommer att arbeta som konsult en dag i veckan hos oss från mitten av maj.