Linda och Kajsa har certifierats som hygienombud

Veterinär Kajsa Lindecrantz och djurvårdare Linda Gustafsson på smådjursavdelningen har certifierats som hygienombud hos oss av VeTa-föreningen i enlighet med SLA- Svensk Djurvårds kriterier. Certifikatet är giltigt fram till år 2021 och innehavarna har uppvisat grundläggande kunskaper i vårdhygien, upprättande av hygienplan, uppföljning och egenkontroll. Detta innebär att Kajsa och Linda kommer vara huvudansvariga hos oss när det gäller vårdhygien, hålla oss uppdaterade om vad som gäller och även kunna göra egenkontroller om huruvida vi behåller oss till föreskrifter inom detta område.