På hästkliniken erbjuder vi gedigen och klassisk tandvård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt i tråd med internationella riktlinjer.

Till grund ligger alltid en grundlig munhåleundersökning där tänderna, bettfunktionen, käklederna och tuggmuskulaturen bedöms.

Vi har all utrustning som behövs för hästtandvård inkl. vattenkyld slipmaskin och tandborr.

Vi jobbar problemorienterat med syftet att identifiera, lösa och förebygga tandproblem samt underlätta den dagliga träningen och förbättra prestationen.

För att underlätta för dig som hästägare har vi tagit fram ett förmånligt tandvårdspaket till fast pris.

Ring oss  gärna för prisinformation: 0511-71 31 40

Regelbunden tandvård behövs för att förebygga tandproblem.