På Axevalla Hästklinik erbjuder vi stötvågsbehandling (shockwave, ESWT) av muskuloskeletala skador som t ex senskador, ligamentskador, infästningsskador, muskelsträckningar, ryggömhet mm.

Metoden bygger på ljudvågor med ett givet tryck och frekvens som stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad genom ökad produktion av specifika ämnen som främjar läkningsprocessen.

Dessutom har metoden smärtlindrande effekt. Även om det saknas strikt vetenskaplig evidens för metodens effekt, är det vår uppfattning att stötvågsbehandling i många fall kan ge en förbättrad läkningsprocess i samband med en rad olika skador hos häst.

Shockwave/stötvågsbehandling av häst med muskelömhet i ryggen.