Ryggproblem i olika former och grader förekommer relativt ofta hos hästar av alla raser. Det kan röra sig om allt från muskelspänningar till följd av en hälta (där hältan är grundproblemet) till egentliga ryggproblem med t ex intilliggande tornutskott, förslitningsskador i fasettlederna till kotpelarna eller inflammation i SI-lederna.

Hos oss får din häst alltid en grundlig och systematisk undersökning med syftet att komma fram till grundproblemet. När grundproblemet har hittats får du som hästägare tydlig information om behandlingsmöjligheterna.

Det kan röra sig om behandling av en hälta i de fall där hältan är grundproblemet (och ryggproblemet enbart är muskelspänningar).

I andra fall där ett egentligt ryggproblem föreligger kan medicinsk behandling (rygginjektioner, SI-ledinjektioner) eller ryggkirurgi komma på tal. Ryggkirurgi utförs röntgen-guidat på stående häst i lokalbedövning via små hudsnitt.