På Axevalla Hästklinik erbjuder vi regenerativa behandlingar av led-, ligament- och senskador.

Det rör sig om IRAP-behandlingar respektive PRP-behandlingar. IRAP som står för Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein används huvudsakligen för behandling av ledinflammationer som inte svarat på traditionell ledbehandling med t ex ett kortisonpreparat eller tuppkam.

Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och som påverkar ledbrosket negativt. IRAP-behandlingen syftar till att stoppa interleukin-1:s skadliga verkan i leden.

Ämnet som stoppar interleukin-1 utvinns från hästens eget blod. Först tas ett blodprov med hjälp av en särskild 50ml-spruta. Blodprovet inkuberas sedan i ett dygn varefter det centrifugeras och plasman utskiljs.

Plasman som innehåller det ämne som stoppar interleukin-1 används därefter för ledbehandling. Oftast behandlas leden 3-5 gånger med ca 1 veckas intervall. Det ursprungliga blodprovet räcker för samtliga behandlingar.

PRP som står för Platelet-Rich Plasma används för behandling av sen- och ligamentskador där man vill snabba på läkningsprocessen genom injektion i det skadade området av läkningsfrämjande ämnen. Dessa ämnen utvinns från hästens eget blod. Blodet behandlas i syfte att uppkoncentrera och ”aktivera” blodplättarna som innehåller en stor mängd av olika ämnen som inverkar gynnsamt på läkningsprocessen. Själva tillverkningen går relativt snabbt. Från blodtagning till injektion i den skadade senan eller det skadade ligamentet går det oftast under en halvtimme.