Nedsatt prestationsförmåga hos hästar kan ha många olika orsaker. Det rör sig oftast om sjukdomar i luftvägarna, hjärtat, muskulaturen eller rörelseapparaten.

På Axevalla Hästklinik har vi möjlighet att göra riktade prestationsutredningar. Vi förfogar över all nödvändig utrustning för detta.

Utredningen kan vid behov omfatta hältundersökning, endoskopi, videolaryngoskopi, EKG, muskelenzym-analys mm. Syftet är att komma fram till hästens grundproblem och ta fram en behandlingsplan.