På Axevalla Hästklinik erbjuder vi laserkirurgisk behandling av en rad olika prestationssänkande sjukdomar i de övre luftvägarna (svalget, halsen). Vi använder även laserkirurgi för borttagning av inkar och andra nybildningar i huden.

Det rör sig om sjukdomar som t ex struppipning, felläge av mjuka gommen, struplocks-entrapment, cysta under struplocket mm. Dessa ingrepp utförs på stående häst via ett endoskop.

Laserkirurgi används också för avlägsnande av nybildningar i huden som t ex inkar. Fördelen med laserkirurgiskt avlägsnande är minskad återfallsrisk beträffande framförallt inkar. Ingreppen kan utföras på antingen stående eller sövd häst beroende på hudnybildningens lokalisation.

Beroende på nybildningens storlek och lokalisation kan det laserkirurgiska operationssåret lämnas öppet för läkning vilken i sådant fall tar runt 4-6 veckor.

I andra fall där suturering är möjlig ska hudstygnen tas efter 2-3 veckor avhängigt av var på kroppen hudnybildningen var lokaliserad.