På hästkliniken har vi tillgång till den nyaste utrustning för analys av blodprover.

Vi kan utföra vanlig hematologi (vita och röda blodkroppar, blodplättar etc.) samt mäta muskelenzymer, lever- och njurvärden, totalprotein, mineralstatus, fibrinogen mm.

Mer avancerade prover som vi inte kan analysera på hästkliniken skickas till laboratoriet på Hallands Djursjukhus.
Kontakta gärna Therese Bergström på telefon 0511-71 31 40 för ytterligare information.

Modern lab-utrustning gör det möjligt att få provsvaren direkt.