Hältor och rörelsestörningar samt olika ryggproblem är vanligt förekommande hos alla typer av hästar. Hos oss får din häst alltid en grundlig och systematisk undersökning.

Hästkliniken är utrustad med den senaste versionen av direktdigital-röntgen med trådlös bildöverföring samt ultraljud. Vi använder ett problem-orienterat arbetssätt vilket innebär att vi använder de utredningssteg som behövs för att komma fram till hästens problem (diagnos).

När diagnosen är ställd får du som hästägare alltid tydlig information om behandlingsalternativ och prognos. Vi erbjuder samtliga medicinska och kirurgiska behandlingar inom hästortopedin.

Böjprov av hasen vid hältutredning.