En hälsokoll av din häst innefattar blodprov, klinisk undersökning av benen, halsen och ryggen och auskultation av hjärta och lungor samt rörelsekontroll inklusive böjprov och longering.

Syfte är att identifiera ev. problem som t ex lindriga hältor eller påverkningar av det allmänna hälsotillståndet. Mot bakgrund av hälsokollen kommer vi att ge dig råd angående din hästs fortsatta träning. I de fall där ett problem upptäckts i samband med hälsokollen kan ytterligare utredning komma att behövas.