På kliniken har vi en EKG-apparat för diagnostik av hjärtproblem. Undersökningen syftar till att identifiera olika sjukdomstillstånd i hjärtat som kan leda till reducerad prestationsförmåga. En hos framförallt travhästar inte helt ovanlig hjärtsjukdom är förmaksflimmer. Har din häst drabbats av förmaksflimmer erbjuder vi medicinsk behandling i syfte att konvertera till normal hjärtrytm och –funktion.